รางวัล SEAMEO-JASPER Research Award

       องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับรัฐบาลแคนาดา จัดมอบรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ Accelerating Regional Mobility through Education, Science and Culture

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.seameo.org/index.php?option=com_content

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-07-09