ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมประจำปี นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย ทั้งในแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการสนทนา พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย เส้นทางการวิจัย  ตลอดจนตัวอย่างผลงานวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/   * หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 31 สิงหาคม 2557

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-06-19