ศูนย์กฏหมายการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557

       ศูนย์กฏหมายการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษฎา แสงเจิรญทรัพย์ หรือคุณวราภรณ์ รุจิระวาณิชย์ โทรศัพท์/โทรสาร 02-4419787 และ 080-5858515 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th/index.php

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-06-19