ขอเชิญอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว.

       กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว. และหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 จำนวน 15 หลักสูตร

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้ โทรศัพท์ 02-577-9083 มือถือ 089-8134127 อีเมล์ training@tistr.or.th และที่เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-06-16