รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ปี 2557

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-06-05