ขอเชิญอบรมในหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม

       สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship for Academics) ขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติจริง

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวใน module 3 และ 4 ดังนี้

- module 3 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม.

- module 4 : การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://knit.or.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-05-19