ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน ประจำปี 2557

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการแข่งขัน การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน ประจำปี 2557  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสักยภาพของเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย มีความท้าทาย อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และช่วยผ่อนแรงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการ ก่อผนังอิฐ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน

       จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร.02-5792288 และ 02-5612445 ต่อ 516, 530, 539 

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-03-25