ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for Publication

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for Publication สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุมฉัตรบุตร โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

       ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถตีพิมพ์ในวารสาร ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.คมกฤต โอวรารินท์ ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร.077-913333 ต่อ 218


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-03-25