ขอเชิญส่งผลงานออกแบบ Mascot ของงาน Research Expo 2014

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Research Expo 2014) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน เซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยวัตถประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการส่งเสริมการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบ Mascot ประจำงานดังกล่าว โดยสามารถสอบถามและส่งผลงานได้ที่
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 458 ,459 , 569
โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455

เว็บไซต์ : http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-03-17