ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

       คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th/encon/research-2557/index.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-02-20