ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนเรื่องข้าว

       เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการสัมมนา เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2555  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

       จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา คุณภรรทรทร กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร. 025-612445 ต่อ 511 โทรสาร 025-613721  อีเมล์ nrctrpcd@hotmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-02-03