ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Novice to Master ครั้งที่ 2

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ จากมือใหม่สู่ผู้เชี่ยวชาญ(Novie to Master) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนานักวิจัยสู่ระดับมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ ได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ และสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาริษา เอกมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.074-336975 อีเมล์ researchskru@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-30 ไฟล์แนบ