ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อประกวดรางวัลผลงานเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557

       สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการประกวด ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัว

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-306-8772
 
Email: thaifamilyresearch@gmail.com

เว็บไซต์: http://www.owg.go.th/


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-21