คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1

       หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มอบไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ศึกษาเป็นแนวทาง และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

       โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือดังกล่าว ได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-07 ไฟล์แนบ