วพส. ขอเชิญอ่านจดหมายข่าวรอบรู้สุขภาวะใต้ ฉบับที่ 10

       สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้จัดทำ จดหมายข่าวรอบรู้สุขภาวะใต้ ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของภาคีเครือข่าย วพส. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านจดหมายข่าวดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.rdh.psu.ac.th/images/stories/rdhnews/rdh_10.pdf

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-07