ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13

       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดการภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-23