ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Math-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2564

       รัฐบาลออสเตรียเปิดรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) ระยะเวลา 36 เดือน
3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich-Grants) ระยะเวลา 9 เดือน
4. ทุนดนตรี (Music-Grants) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบสมัครรับทุนออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oead.at/ernstmach-aseauninetย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-09