ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

       วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 หัวข้อ "สู่วิถีชีวิตใหม่ ด้วยงานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ" ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conf.nmc.ac.th/2021/Thai/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-09