ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน PSU 2021 Research Expo

       สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน PSU 2021 Research Expo ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธื 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ" โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-6945 และอีเมล์ Janjira.s@psu.ac.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-09