ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารวิจัยสถาบัน เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยสถาบัน ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-29