ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

       สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร 0805972894 และสมัครได้ทาง bit.ly/2GCYF0Uย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-27