ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2021

       สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2021 รุ่น 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจ โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/35luQf5ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-27