ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ

       มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3qR41Yvย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-27