ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2021/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-27