เปิดรับข้อเสนอโครงการ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

       ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อ ดังต่อไปนี้

             1. การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย

             2. หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

      จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์ดูละเอียดได้ที่ Research and Development สำนักวิชาการ (parliament.go.th) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-26