ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดจัด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ วิจัยยั่งยืน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://journal.cpru.ac.th/web/conference/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-26