ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปริญญาตรี

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom รูปแบบออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://nscic2021.skru.ac.th/

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-26