ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-25