งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ICBIR2021

       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid Meetings Conference โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ และ https://icbir.tni.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-14