ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

       วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันตก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการ ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน เรื่อง Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องดุสิตา โรงแรม Asia Airport ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.orientalmedicineconference.com/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-14