ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการ ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-14