ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษาศักยภาพลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

       องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อย่างละ 6 ชุด โดยส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวณัฐฐิกา หอมนวล โทร.023-573580 ต่อ 714 เว็บไซต์ http://www.dasta.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-08