เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

      ด้วย การยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา" ประจำปี 2565 ส่วน จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอไปยัง กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือทาง Email : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

ประกาศโครงการวิจัย

คู่มือ

แบบฟอร์มย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-07