ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2564

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประกาศรับ ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-09