ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล นวัตกรรมท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563

       มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม "นวัตกรรมท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaiawards.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-09