ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

       มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.umt.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-03