ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัด ประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ciod2021.kmutt.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-02