ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2

       วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2" เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอมถามรายละเอียดได้ที่ 055-517488 ต่อ 808 หรือ research.northern@gmail.comย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-02