ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.western.ac.th/media/attachments/2020/01/03/2-1-63.pdfย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-02