ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 13

       คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64 พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผุ้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-10-29