ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

       มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ "วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-28