ขอเชิญประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัด งานประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด "งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-researchย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-28