ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021

       สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา กำหนดจัด งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.atsse.org/conference.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-28