ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.surin.rmuti.ac.th:8000/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-14