ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-14