ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสักทอง

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำ วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://research.kpru.ac.th/sendjournal/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-08