ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

       สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9" ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/arm.red.94 และอีเมล์ arm_nb080@hotmail.com

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-08-31