ขอเชิญอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 กันยายน 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-08-18