ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Human subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations

       สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Human subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://gg.gg/l56ubย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-08-18