ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งใบสมัครดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-06-10